Seminarium metodologiczne (z)

Nazwa przedmiotu: Seminarium metodologiczne
Kierunek: II rok MGR – Zootechnika

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com czwartek 12-14