Bioinf analiza danych

Bioinformatyczna analiza danych, Bioinżynieria, semestr I, mgr
Sylabus: Pobierz
Warunki zaliczenia przedmiotu: Pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com pok 35; poniedziałek 12-14
dr Zuzanna Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl -
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl -
mgr inż. Agnieszka Szostak agnieszka_szostak@sggw.pl -

Ćwiczenia

Wykłady