Bioinf analiza danych

Bioinformatyczna analiza danych, Bioinżynieria, semestr I, mgr
Sylabus: Pobierz
Warunki zaliczenia przedmiotu: Pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com pok 35; poniedziałek 12-14
dr Zuzanna Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl -
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl -
mgr inż. Agnieszka Szostak agnieszka_szostak@sggw.pl -

Pytania

Wszystkie pytania + informacja o wysłaniu w terminie: Pobierz

Pytania na punkty – dla chętnych (czas na nadesłanie odpowiedzi do 27.03):
1. Czy dzięki GWAS udało się skorelować polimorfizm z konkretną chorobą genetyczną? Podaj minimum dwa przykłady oraz źródło.
2. Jaka jest zasada działania macierzy tkankowych? W jakich badaniach są stosowane?
3. Czy długość sond stosowanych na mikromacierzach wpływa na jakość analizy? Odpowiedz uzasadnij.
4. Jakie są zalety i wady pracy na mikromacierzach w badaniach ekspresji genów w porównaniu do Real Time PCR?

Terminy nadsyłania pytań:
▫ 14.03 – wykład i ćwiczenia 1-2
▫ 11.04 – wykład 3-5 i ćwiczenia 3-4
▫ 25.04 – wykład 6-8 i ćwiczenia 5-6
▫ 23.05 – wykład 9-10 i ćwiczenia 7-9

Ćwiczenia

Wykłady