Bioinf analiza danych

Bioinformatyczna analiza danych, Bioinżynieria, semestr I, mgr
Sylabus: Pobierz
Warunki zaliczenia przedmiotu: Pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com wtorek 9-11
dr Zuzanna Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl -
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl -

Sprawy organizacyjne

Wyniki egzaminu (T1) + oceny
Wyniki egzaminu (T2) + oceny

Aktywność na zajęciach – podsumowanie:Pobierz

Projekty – wyniki: Pobierz

BIOINF pytania otrzymane do 16.03
BIOINF pytania otrzymane do 30.03
Pytania otrzymane kwiecien
Pytania otrzymane – razem

Wybrane pytania – część 1
Wybrane pytania – część 2

PROJEKTY

Baza artykułów do wyboru – (1 na grupę):
ARTYKUŁY GWAS i Analiza struktury populacji
ARTYKUŁY2 – NGS

Każdy projekt będzie składał się z omówienia wybranej publikacji oraz części praktycznej. Publikację należy dobrać do projektu:
P1-P6 – GWAS
P7-P8 – Analiza struktury populacji
P9-P12 – NGS – Info_Kura – P9,P10,P11 – proszę o zgłaszanie się po pliki do prowadzącego zajęcia
W prezentacji na zaliczenie należy zaprezentować analizę przeprowadzaną na wybranej bazie danych oraz metodykę i wyniki z wybranej publikacji. Bazy i artykuły nie mogą się powtarzać między grupami!