Pracownicy

Kierownik katedry:

Strona internetowa

dr hab. Wiesław Świderek
wieslaw_swiderek@sggw.edu.pl; tel. 59-365-86;
pokój 27

Pracownicy dydaktyczno naukowi:

Strona internetowa

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka
wanda_olech@sggw.edu.pl; tel. 59-365-78;
pokój 44

Strona internetowa

dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW
elzbieta_martyniuk@sggw.edu.pl; tel. 59-365-79;
pokój 43

Strona internetowa

dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW
joanna_gruszczynska@sggw.edu.pl; tel. 59-365-84;
pokój 30

Strona internetowa

dr hab. Paweł Nasiadka
pawel_nasiadka@sggw.edu.pl; tel. 59-365-85
pokój 28

Strona internetowa

dr Katarzyna Fiszdon
katarzyna_fiszdon@sggw.edu.pl; tel. 59-365-71;
pokój 45

Strona internetowa

dr Beata Grzegrzółka
beata_grzegrzolka@sggw.edu.pl; tel. 59-365-72;
pokój 26

Strona internetowa

dr Daniel Klich
daniel_klich@sggw.edu.pl; tel. 59-365-82
pokój 35

Strona internetowa

dr inż. Marlena Wojciechowska
marlena_wojciechowska@sggw.edu.pl;
pokój 29

Strona internetowa

dr inż. Marta Gajewska
marta_gajewska@sggw.edu.pl;
pokój

Strona internetowa

dr inż. Maria Sobczuk
maria_sobczuk@sggw.edu.pl;
pokój 41

Strona internetowa

dr inż. Aleksandra Haska
aleksandra_haska@sggw.edu.pl;
pokój 41

Strona internetowa

dr inż. Marta Kloch
marta_kloch@sggw.edu.pl;
pokój 29

Strona internetowa

dr inż. Rafał Maciaszek
rafal_maciaszek@sggw.edu.pl;
pokój

Strona internetowa

mgr inż. Julia Maciocha
julia_maciocha@sggw.edu.pl;
pokój 35

Strona internetowa

mgr inż. Magdalena Perlińska-Teresiak
magdalena_perlinska_teresiak@sggw.edu.pl;
pokój 35

Strona internetowa

mgr inż. Aleksandra Garbacz
aleksandra_garbacz@sggw.edu.pl;
pokój 33

Strona internetowa

lek. wet. Paulina Jundziłł-Bogusiewicz
paulina_jundzill_bogusiewicz@sggw.edu.pl;
pokój

Strona internetowa

mgr inż. Angelika Nieszała
angelika_nieszala@sggw.edu.pl;
pokój 33

Strona internetowa

mgr inż. Karol Puchała
karol_puchala@sggw.edu.pl;
pokój 33

Emerytowani pracownicy:
prof. SGGW dr hab. Tadeusz Kaleta – tkaleta@gazeta.pl; tel. 59-365-70
prof. SGGW dr hab. Elżbieta Michalska – elzbieta_michalska@sggw.edu.pl
prof. SGGW dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska – ewd20@poczta.onet.pl
prof. dr hab. Krystyna Małgorzata Charon – k_charon@hotmail.com
dr Andrzej Życzyński – azyczynski@hotmail.com

Doktoranci:
Pokój 33
opiekun naukowy prof. SGGW dr hab. Joanna Gruszczyńska
mgr inż. Paweł Kołomyja – pawel_kolomyja@sggw.edu.pl
lek. wet. Paulina Jundziłł-Bogusiewicz – paulina_jundzill_bogusiewicz@sggw.edu.pl
mgr inż. Milena Bors – milena_bors@sggw.edu.pl

opiekun naukowy prof. dr hab. Wiesław Świederek
mgr inż. Rafał Maciaszek – rafal_maciaszek@sggw.edu.pl
mgr inż. Jakub Badziukiewicz – jakub_badziukiewicz@sggw.edu.pl

opiekun naukowy prof. dr hab. Elżbieta Martyniuk
mgr inż. Weronika Klecel – weronika_klecel@sggw.edu.pl

opiekun naukowy: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka
mgr inż. Barbara Kołodko – barbara_kolodko@sggw.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Garbacz – aleksandra_garbacz@sggw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Thor – katarzyna_thor@sggw.edu.pl
mgr inż. Karol Puchała – karol_puchala@sggw.edu.pl
mgr inż. Angelika Nieszala – angelika_nieszala@sggw.edu.pl

Sekretariat:
kgohz@sggw.edu.pl; tel. 59-365-77; pok. 34
mgr Renata Korzyńska-Nowak
mgr inż. Iwona Kowalczyk-Jabłońska

 

Pracownicy techniczni:

mgr inż. Norbert Gałka