Technologia informacyjna

Prowadzący kontakt
dr hab. Wiesław Świderek wieslaw_swiderek@sggw.edu.pl koordynator przedmiotu
mgr inż. Rafał Maciaszek rafal_maciaszek@sggw.edu.pl moduł Word
mgr inż. Grzegorz Grodkowski grzegorz_grodkowski@sggw.edu.pl moduł Excel
mgr inż. Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.edu.pl moduł statystyczny

Moduł statystyczny:

Zadanie na zaliczenie: Praca projektowa polegająca na opracowaniu otrzymanych danych (wymyślonych lub otrzymanych od prowadzącego). Opis statystyczny próby oraz podstawowa wizualizacja na wykresach w zależności od wybranego wariantu poniżej.

Sprawdzić czy występuje istotna korelacja pomiędzy zmiennymi ilościowymi. Jeżeli tak zbudować model regresji, określić jego istotność i dopasowanie. Zwizualizować przy pomocy wykresu rozrzutu. Wyniki zinterpretować i podsumować.

LUB

Sprawdzić czy występuje istotna różnica pomiędzy grupami. Określić jednorodność wariancji i dopasować odpowiedni wariant testu T-Studenta. Próbę zwizualizować przy pomocy wykresów kołowych/słupkowych i histogramów (lub boxplotów). Wyniki zinterpretować i podsumować.

Pliki z opracowaniem podesłać do oceny w nieprzekraczalnym terminie

tj. 23 grudnia 2022 r. (do końca dnia)