Laboratorium

Opiekun: dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW (joanna_gruszczynska@sggw.edu.pl)

Badania

genetyka molekularna (badania populacyjne, diagnostyka, ekspertyzy); cytogenetyka

Pracownie

 • Laboratorium genetyki molekularnej
 • Laboratorium cytogenetyki
 • Samodzielne Laboratorium Oceny i Konserwacji Nasienia- Bank Genów Żubra

Aparatura

 • analizator genetyczny ABI 3500
 • RealTime PCR system ABI 7500
 • termocyklery gradientowe
 • automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych
 • aparatura do elektroforezy w żelach agarozowych i poliakrylamidowych wraz z systemem analizy
 • homogenizator tkanek
 • mikroskop do podstawowych badań cytogenetycznych
 • automatyczny analizator nasienia
 • stacja do zamrażania nasienia w słomkach

Metody analityczne

 • izolacja kwasów nukleinowych z różnego rodzaju tkanek (zwierzęcych)
 • badanie polimorfizmu DNA na poziomie markerów genetycznych (RAPD; RFLP; STR; SNP i inne)
 • sekwencjonowanie kwasów nukleinowych (bezpośrednie i po klonowaniu)
 • badanie ekspresji genów metodą Real Time PCR
 • wykrywanie patogenów metodą Real Time PCR
 • barwienie chromosomów metodami klasycznymi i fluorescencyjnie