Doświadczalnictwo

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia stacjonarne II stopnia sem. 1
Kierunek:  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Program przedmiotu:pobierz
Zasady zaliczenia przedmiotu: pobierz
Kartka ze wzorami: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl  środa 10-12
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl  środa 13-15

studenckie konta pocztowe: tutaj
dystrybucja oprogramowania SGGW: tutaj   Uwaga! Strona jest dostępna wyłącznie z komputerów podpiętych do sieci SGGW.

Sesja poprawkowa:
6.09. g. 10.00 – poprawa komputerów (ostatnia!)
12.09. g. 10.15 – poprawa egzaminu w Auli 4

Wyniki egzaminu z dnia 25.06.18 zostały umieszczone w eHMS (jako oceny cząstkowe). Są to uzyskane punkty, zaliczenie egzaminu to uzyskanie minimum 25 pkt.