Doświadczalnictwo

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia stacjonarne II stopnia sem. 1
Kierunek:  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Program przedmiotu:pobierz
Zasady zaliczenia przedmiotu: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl  środa 10-12
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl  środa 13-15

studenckie konta pocztowe: tutaj
dystrybucja oprogramowania SGGW: tutaj   Uwaga! Strona jest dostępna wyłącznie z komputerów podpiętych do sieci SGGW.

Poprawa zaliczenia komputerowego:
Zootechnika: 20.06 g.9.15
Hodowla: 21.06 g.9.15

Wyniki
Zootechnika zaliczenie komputerowe (pobierz)
Hodowla zaliczenie komputerowe (pobierz)
Poprawa – Zaliczenie komputerowe(pobierz)
Egzamin z dn. 13.06.08 (pobierz)