Doświadczalnictwo

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia stacjonarne II stopnia sem. 1
Kierunek:  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Program przedmiotu: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl  środa 10-12
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl  środa 13-15

studenckie konta pocztowe: tutaj
dystrybucja oprogramowania SGGW: tutaj   Uwaga! Strona jest dostępna wyłącznie z komputerów podpiętych do sieci SGGW.

Uwaga! Została zmieniona kolejność tematów dla grup wtorkowych. Powyżej dostępny program przedmiotu jest aktualny.

 

ZAOCZNI Wyniki:
komputery z dn. 4.02 (pobierz) Zaliczenie to uzyskanie min 0,5 (jest to równoważność 50%).
egzamin z dn. 4.02 (pobierz)
egzamin z dn. 18.02 (pobierz) [maksymalna liczba pkt do zdobycia to 50]
komputery z dn. 18.02 (pobierz)
komputery z dn. 4.03 (pobierz)