Doświadczalnictwo

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia niestacjonarne II stopnia sem. 1
Kierunek:  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Program przedmiotu:

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl

studenckie konta pocztowe: tutaj
dystrybucja oprogramowania SGGW: tutaj

 W dniu 29.10.2017 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Doświadczalnictwo (sala komputerowa nr 1011) prowadzone przez Dr Daniela Klicha.