Genetyka

Program dla ZOOTECHNIKI:pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Andrzej Życzyński andrzej_zyczynski@sggw.pl
mgr inż. Agnieszka Szostak agnieszka_szostak@sggw.pl
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl

 
Wyniki egzaminów z 11 i 17 września DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW!!! zobacz

Wykłady:

 

Program dla HODOWLI I OCHRONY ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH:

pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Zuza Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl
dr Andrzej Życzyński andrzej_zyczynski@sggw.pl

Wyniki z Egzaminu 1: zobacz

 

Program dla BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT:

pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Zuza Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl
dr Andrzej Życzyński andrzej_zyczynski@sggw.pl

Wyniki z Egzaminu 1: zobacz

Wykłady: