Biomatematyka

dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com wtorek 11 – 13
mgr Anna Sobieraj anna_sobieraj@sggw.pl -

Projekty:

Ćwiczenia:

Wykłady: