Myszarnia

Kontakt w sprawie praktyk:
Norbert Gałka, email: norbert_galka@sggw.pl

Myszarnia naszej Katedry powstała w 1966 roku, niemalże równolegle z powstaniem Zakładu Genetyki Zwierząt. Początkowo mieściła się w maleńkim budyneczku obok Pałacu w Brwinowie (gdzie była siedziba Zakładu Genetyki). W tym czasie nie było odpowiednich klatek, więc pierwsze zwierzęta były utrzymywane w drewnianych klatkach z drucianą pokrywą, potem (wtedy jeszcze) dr T. Sławiński wymyślił, aby wykorzystać gospodarcze pudełka plastikowe, w których w pokrywie wycinany był wierzch i wtapiana metalowa siatka.

Pierwsze myszy zostały sprowadzone z Centrum Badań Ekologicznych PAN: myszy A/St, BALB/c i C57BL/6 oraz z Centrum Onkologii: BN/a. Zwierzęta te stanowiły bazę do wyprowadzenia stada outbred, a następnie rozpoczęcia selekcji w kierunku myszy lekkich (L) i ciężkich (C). W 2004 roku zwierzętarnia została przeniesiona do pomieszczeń, który obecnie zajmuje, przygotowanych wg projektu opracowanego przez prof. dr hab. E. Wirth-Dzięciołowską. Od początku istnienia Zwierzętarnia służyła zarówno celom dydaktycznym, jak i badawczym. Początkowo prowadzono wyłącznie hodowlę myszy i doświadczenia selekcyjne na tym gatunku, w miarę potrzeby rozpoczęto także hodowlę i badania innych gatunków gryzoni.

Obecnie w zwierzętarni znajduje się około 600 myszy. Wszystkie utrzymywane grupy myszy są zwierzętami outbredowymi (mieszańcami uzyskanymi z przekrzyżowania 4 szczepów wsobnych). W ramach eksperymentów prowadzone są linie selekcyjne zwierząt:

  • myszy selekcjonowane od 140 pokoleń w kierunku zmiany masy ciała w 21 dniu życia – linia lekka(L) i linia ciężka(C). Każda linia składa się z 30 gniazd rodzicielskich.
  • dodatkowo dla celów dydaktycznych prowadzona jest hodowla myszy kolorowych (do 40 gniazd rodzicielskich prezentujących ~ 20 fenotypów barwnych.) wykorzystywanych w zajęciach dydaktycznych

Ponadto znajduje się w niej do celów dydaktycznych i badań behawioralnych ~40 myszoskoczków mongolskich (Meriones unguiculatus; Milne-Edwards,1867)