Zarządzanie populacjami (S)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt

Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (gr. 1, gr. 2)
Zasady zaliczenia przedmiotu: pobierz
Program przedmiotu:
Kartka ze wzorami: kartka ze wzorami zarządzanie pop
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl środa 13-15
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta_drobik@sggw.pl wtorek 11-13
mgr Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.pl piątek 10-12

Endog_cw_2019
Endog ćwiczenia aktualne 2019

 LITERATURA:

Krzanowska H., A. Łomnicki, J. Rabiński: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN 1982,
Krzanowska H., A.Łomnicki, J.Rafiński, H.Szarski, J.Szymura: Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002,
Falconer D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN 1974,
Krebs C.: Ekologia. PWN 2001,
Hedrick P.W. 2005 Genetics of Populations
Schonewald C.M., 2004 Genetics and Conservation: A Reference Manual for Managing Wild Animal and Plant Populations
Morris W.F.; D.F. Doak 2002 Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis Żuk B. 1989 Biometria stosowana PWN Warszawa