Zarządzanie populacjami (S)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt

Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (gr. 1, gr. 2, gr. 3)

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl
mgr Magda Kaczmarek-Okrój magda_kaczmarek_okroj@sggw.pl

KOLOKWIA:

WYJŚCIÓWKA – wyniki POBIERZ


 

ĆWICZENIA:

ĆWICZENIA 1 – struktura populacji, ocena istnienia równowagi
ĆWICZENIA 2 i 3 – Czynniki zaburzające równowagę genetyczną
ĆWICZENIA 3 i 4 – Inbred w populacjach kojarzonych losowo i zróżnicowanie genetyczne
ĆWICZENIA 5 – Ocena spokrewnienia i inbredu  – program ENDOG
ĆWICZENIA 6 – Spokrewnienie i inbred

ĆWICZENIA 7 – KOLOKWIUM (w godzinach ćwiczeń)

ĆWICZENIA 8 i 9 – Ocena wartości hodowlanej_
ĆWICZENIA 10 i 11 – Selekcja
ĆWICZENIA 12 – Krzyżowanie, heterozja, depresja
ĆWICZENIA 13 – Zasady ochrony zmienności genetycznej w niewoli
ĆWICZENIA 14 – Prowadzenie wolnych populacji

ĆWICZENIA 15 – KOLOKWIUM

 


ĆWICZENIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ:

BAZA xls
ENDOG prezentacja
Endog ćwiczenia xls


 LITERATURA:

Krzanowska H., A. Łomnicki, J. Rabiński: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN 1982,
Krzanowska H., A.Łomnicki, J.Rafiński, H.Szarski, J.Szymura: Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002,
Falconer D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN 1974,
Krebs C.: Ekologia. PWN 2001,
Hedrick P.W. 2005 Genetics of Populations
Schonewald C.M., 2004 Genetics and Conservation: A Reference Manual for Managing Wild Animal and Plant Populations
Morris W.F.; D.F. Doak 2002 Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis Żuk B. 1989 Biometria stosowana PWN Warszawa