Zarządzanie populacjami (S)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt

Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (gr. 1, gr. 2, gr. 3)
Zasady zaliczenia przedmiotu:
Program przedmiotu: pobierz
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl

15.02. g. 13.00 – Wyjściówka
20.02. g 11.15 – Egzamin – poprawa

Lista pytań na egzamin: tutaj

KOLOKWIA:

wyniki kolokwium 1 (pobierz)  zaliczenie kolokwium to uzyskanie min 15 pkt
wyniki poprawy kolokwium 1 pobierz  zaliczenie kolokwium to uzyskanie min 15 pkt
wyniki kolokwium 2 (pobierz)  zaliczenie kolokwium to uzyskanie min 15 pkt
wyniki poprawy kolokwium 2 (pobierz)  zaliczenie kolokwium to uzyskanie min 15 pkt

wyniki poprawy kolokwium 1 – 20.12 – Max 30 pkt, zalicza 15 pkt:
180863 – 24 pkt
180853 – 18 pkt
174765 – 15,5 pkt

Wyniki egzaminu z dn. 2.02 (pobierz)
Wyniki egzaminu z dn. 7.02 (pobierz)
Wyniki wyjściówki z dn. 15.02 (pobierz)
Wyniki egzaminu z dn. 20.02 (pobierz)
Wyniki egzaminu  z dn. 24.02 (pobierz)


 

ĆWICZENIA:

ĆWICZENIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ:


 LITERATURA:

Krzanowska H., A. Łomnicki, J. Rabiński: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN 1982,
Krzanowska H., A.Łomnicki, J.Rafiński, H.Szarski, J.Szymura: Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002,
Falconer D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN 1974,
Krebs C.: Ekologia. PWN 2001,
Hedrick P.W. 2005 Genetics of Populations
Schonewald C.M., 2004 Genetics and Conservation: A Reference Manual for Managing Wild Animal and Plant Populations
Morris W.F.; D.F. Doak 2002 Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis Żuk B. 1989 Biometria stosowana PWN Warszawa