Statystyka matematyczna (Z)

Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Studia niestacjonarne
Kierunki: I rok – Zootechnika, I rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Program przedmiotu: pobierz
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl  środa 16-18
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl  czwartek 12-14
mgr Izabela Wierzchowska wierzchowska.iza@gmail.com  środa 10-12

TABLICE:

 

WYKŁADY: