Statystyka- Bioinżynieria

Nazwa przedmiotu: Statystyka
Kierunek: Bioinżynieria Zwierząt

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Zuzanna Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl

PROGRAM ĆWICZEŃ: pobierz
 

Wyniki Egzaminu 1: zobacz

 

 
Errata do skryptu