Inżynieria genetyczna

Program:pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr hab. Marcin Wiśniewski marcin_wisniewski@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
dr Zuza Nowak-Życzyńska zuzanna_nowak@sggw.pl środa 15-17
dr Piotr Bąska piotr_baska@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
dr Ewa Długosz ewa_dlugosz@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
mgr inż Agnieszka Szostak agnieszka_szostak@sggw.pl piątek 13-15

 

Wyniki Egzaminu 1 można znaleźć tu (tylko dla osób, które wyraziły zgodę na użycie numeru identyfikacyjnego)

Wykłady: