Inżynieria genetyczna

Program:pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr hab. Marcin Wiśniewski marcin_wisniewski@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
dr Zuza Nowak-Życzyńska zuzanna_nowak@sggw.pl
dr Piotr Bąska piotr_baska@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
dr Ewa Długosz ewa_dlugosz@sggw.pl terminy uzgadniane mailowo
mgr inż Agnieszka Szostak agnieszka_szostak@sggw.pl —-

 

Wykłady: