Statystyka opisowa

Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Kierunki: I rok – Zootechnika, I rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.edu.pl
mgr inż Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.edu.pl
mgr inż. Angelika Nieszała angelika_nieszala@sggw.edu.pl
dr Magda Kaczmarek-Okrój magda_kaczmarek_okroj@sggw.edu.pl

Proszę przychodzić na zajęcia z kalkulatorami!

Kartka ze wzorami: pobierz