Statystyka matematyczna

Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Kierunki: I rok – Zootechnika, I rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Program przedmiotu: pobierz
Szczegółowe warunki zaliczenia: pobierz
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl -
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl środa 11-13
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl -
dr Katarzyna Góral Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl -
dr Konrad Gorski konrad_gorski@sggw.pl -
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com -

Na zajęciach obowiązuje posiadanie kalkulatora!

Zmienne losowe – praca domowa: Parametry zmiennej losowej – własności

Praca domowa dla grup dr Sucheckiej: stat_opis_zad_domowe_A_Suchecka_2017

Praca domowa 2 dla grup dr Sucheckiej: zadania2_Suchecka UWAGA: uzupełnienie do pracy domowej 2: w zadaniu 7 wariancja w próbie wynosi 1,4.

Sesja:

24.01. g. 8.15 Aula 1 – poprawa 2 kolokwium
24.01. g. 8.15 Aula 2 – egzamin „0”
30.01. g. 10.00 Aula 1 – wyjściówka
30.01. g. 10.00 Aula 2 – egzamin
5.02. g. 10.00 Audytorium 7 w budynku 24 – egzamin dla osób, które zdały wyjściówkę
9.02. g. 8.15 Audytorium 7 w budynku 24 – wyjściówka 2 (i ostatnia!)
15.02. g. 10.00 Aula 1 – egzamin poprawkowy

Wyniki:

Kolokwium nr 1 (pobierz)
Poprawa kolokwium nr 1 (pobierz)
Kolokwium nr 2 (pobierz)
Poprawa kolokwium nr 2 (pobierz)
Egzamin 0 (pobierz)
Wyjściówka (pobierz)
Egzamin 1 (pobierz)
Egzamin 1 z dn. 5.02 (pobierz)
Wyjściówka z dn. 9.02 (pobierz)
Egzamin 2 z dn. 15.02 (pobierz)

Tablice:

 

Wykłady: