Statystyka opisowa (S)

Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Kierunki: I rok – Zootechnika, I rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony:
Warunki zaliczenia przedmiotu:

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
mgr inż Barbara Kołodko barbara_kolodko@sggw.pl
mgr inż Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.pl —-
mgr inż Anna Sobieraj anna_sobieraj1@sggw.pl —-

Proszę przychodzić na zajęcia z kalkulatorami!

WYKŁADY:

 

TABLICE: