Statystyka matematyczna

Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Kierunki: I rok – Zootechnika, I rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Program przedmiotu: pobierz
Szczegółowe warunki zaliczenia: pobierz
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl -
dr Agnieszka Suchecka agnieszka_suchecka@sggw.pl -
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl -
dr Katarzyna Góral Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl -
dr Konrad Gorski konrad_gorski@sggw.pl -
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com -

Na zajęciach obowiązuje posiadanie kalkulatora!

Zmienne losowe – praca domowa: Parametry zmiennej losowej – własności

Praca domowa dla grup dr Sucheckiej: stat_opis_zad_domowe_A_Suchecka_2017

Tablice:

 

Wykłady: