Zarządzanie populacjami (Z)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt

Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: kartka ze wzorami zarządzanie pop
Program i warunki zaliczenia przedmiotu: program-zaoczne-zarzadzanie

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech
(koordynator przedmiotu)
wanda_olech@sggw.pl
mgr Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.pl