Zarządzanie populacjami (Z)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt
Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (gr. 1, gr. 2)
Kartka ze wzorami: pobierz
Program przedmiotu: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com
dr Katarzyna Góral-Radziszewska katarzyna_goral@sggw.pl  piątek 11-13

Uwaga!

Zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie populacjami” odbywają się co drugi zjazd. Aktualne terminy to: 16-16.09, 13-14.10, 24-25.11, 12-13.01.

Materiały na ćwiczenia:

Ćw 1 i 2 – Genetyka populacji

LITERATURA:

Krzanowska H., A. Łomnicki, J. Rabiński: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN 1982,
Krzanowska H., A.Łomnicki, J.Rafiński, H.Szarski, J.Szymura: Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002,
Falconer D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN 1974,
Krebs C.: Ekologia. PWN 2001,
Hedrick P.W. 2005 Genetics of Populations
Schonewald C.M., 2004 Genetics and Conservation: A Reference Manual for Managing Wild Animal and Plant Populations
Morris W.F.; D.F. Doak 2002 Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis Żuk B. 1989 Biometria stosowana PWN Warszawa