Zarządzanie populacjami (Z)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt
Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (gr. 1, gr. 2)
Program ćwiczeń: pobierz
Zasady zaliczenia przedmiotu:

Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com
mgr Magda Kaczmarek-Okrój magda_kaczmarek_okroj@sggw.pl

WYNIKI :
WYJŚCIÓWKA  – POBIERZ
EGZAMIN I – POBIERZ

WYJŚCIÓWKA II – POBIERZ
EGZAMIN II – POBIERZ

INFO: w archiwum są jeszcze dwie prace – egz i wyjściówka – niepodpisane i niezaliczone

EGZAMIN III – POBIERZ


 

ĆWICZENIA 1 – struktura populacji, ocena istnienia równowagi
ĆWICZENIA 2 – Czynniki zaburzające równowagę genetyczną – tylko migracje i selekcja
ĆWICZENIA 3 – Efektywna wielkość populacji
ĆWICZENIA 4 – Spokrewnienie i inbred

 WYSZUKAJ PIONOWO

 

LITERATURA:

Krzanowska H., A. Łomnicki, J. Rabiński: Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN 1982,
Krzanowska H., A.Łomnicki, J.Rafiński, H.Szarski, J.Szymura: Zarys mechanizmów ewolucji. PWN 2002,
Falconer D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN 1974,
Krebs C.: Ekologia. PWN 2001,
Hedrick P.W. 2005 Genetics of Populations
Schonewald C.M., 2004 Genetics and Conservation: A Reference Manual for Managing Wild Animal and Plant Populations
Morris W.F.; D.F. Doak 2002 Quantitative Conservation Biology: Theory and Practice of Population Viability Analysis Żuk B. 1989 Biometria stosowana PWN Warszawa