Zarządzanie populacjami (Z)

Przedmiot: Zarządzanie populacjami zwierząt

Kierunek: II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Sylabusy do pobrania ze strony: animal.sggw.pl/category/studenci/sylabusy/
Kartka ze wzorami: kartka ze wzorami zarządzanie pop

Prowadzący Kontakt Konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl  —
dr Magda Kaczmarek-Okrój magda_kaczmarek_okroj@sggw.edu.pl