Genetyka ekologiczna

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie analiz genetycznych w ochronie gatunków
Kierunek: Bioinżynieria Zwierząt IIst

Program:

pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Zuza Nowak zuzanna_nowak@sggw.pl wtorek 15-17
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.pl piątek 12-14
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl czwartek 14-16

ćw 2311
GenePop_mice
GenePop_birds