Genetyka i Diagnostyka

Nazwa przedmiotu: Genetyka zwierząt i diagnostyka
Kierunek: Biologia IIst

Program:

pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
dr Zuza Nowak-Życzyńska zuzanna_nowak@sggw.pl środa 15-17
mgr inż. Marta Kloch marta_kloch@sggw.pl środa 12-14
mgr inż. Marlena Wojciechowska marlena_wojciechowska@sggw.pl czwartek 12-14

 
Wymagania dotyczące prezentacji oraz punktacja: zobacz

Wykłady: