Statystyka Matematyczna

Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Kierunki: II rok – Zootechnika, II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: pobierz

Prowadzący kontakt konsultacje
prof. dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
mgr inż. Magdalena Perlińska-Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Garbacz aleksandra_garbacz@sggw.edu.pl
mgr inż Barbara Kołodko barbara_kolodko@sggw.pl

Proszę przychodzić na zajęcia z kalkulatorami!

TABLICE: