Statystyka Matematyczna

Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Kierunki: II rok – Zootechnika, II rok – Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Kartka ze wzorami: pobierz
Sylabusy do pobrania ze strony:
Warunki zaliczenia przedmiotu:przeczytaj!

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
mgr inż Barbara Kołodko barbara_kolodko@sggw.pl
mgr inż Aleksandra Garbacz aleksandra_garbacz@sggw.pl —-
mgr inż Anna Sobieraj anna_sobieraj1@sggw.pl —-

Proszę przychodzić na zajęcia z kalkulatorami!

TABLICE: