Genetyka populacji i metody hodowlane

Prowadzący kontakt konsultacje
dr hab. Elżbieta Martyniuk prof. SGGW elzbieta_martyniuk@sggw.edu.pl -
dr inż. Aleksandra Haska aleksandra_haska@sggw.edu.pl -
mgr inż. Weronika Klecel weronika_klecel@sggw.edu.pl -

Wzory dostępne na kolokwiach:
Metody Pracy Hodowlanej Wzory część I i II

Wszystkie wzory na kolokwium 2 (pomocniczo, tej kartki nie można mieć ze sobą na kolokwium)
Metody Pracy Hodowlanej Wzory część II