Genetyka populacji i metody hodowlane

Prowadzący kontakt konsultacje
dr hab. Elżbieta Martyniuk prof. SGGW elzbieta_martyniuk@sggw.pl
dr Wioleta Drobik-Czwarno wioleta.drobik@gmail.com wtorek 11 – 13
mgr Aleksandra Haska aleksandra.haska@gmail.com -

Wzory dostępne na kolokwiach:
Metody Pracy Hodowlanej Wzory część I i II

Wszystkie wzory na kolokwium 2 (pomocniczo, tej kartki nie można mieć ze sobą na kolokwium)
Metody Pracy Hodowlanej Wzory część II

Wyniki kolokwium I – grupa 4

Pobierz

Wyniki kolokwium II – grupa 4

Pobierz