Doświadczalnictwo (Z)

Nazwa przedmiotu: Doświadczalnictwo
Studia niestacjonarne

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
dr Daniel Klich daniel_klich@sggw.edu.pl
mgr inż. Magdalena Perlińska- Teresiak magdalena_perlinska_teresiak@sggw.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Garbacz aleksandra_garbacz@sggw.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Haska aleksandra_haska@sggw.edu.pl

Ćwiczenia 1 – statystyka opisowa i wykresy
Ćwiczenia 2 – rozkład normalny i porównanie średnich
Ćwiczenia 3 – korelacja i regresja
Ćwiczenia 4 – ANOVA

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

  1. Olech W., Wieczorek M., 2002. Zastosowanie metod statystyki w doświadczalnictwie zootechnicznym. SGGW Warszawa
  2. Jóźwiak J., Podgórki J. 1995. Statystyka od podstaw. PWE Warszawa
  3. Zieliński 2002 Analiza regresji SGGW  Warszawa
  4. Mądry W. 2000 Doświadczenia wieloczynnikowe SGGW Warszawa
  5. Żuk B. Biometria stosowana AR Wrocław