Statystyka- Bioinżynieria

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.pl
mgr inż. Aleksandra Garbacz aleksandra_garbacz@sggw.pl
mgr inż. Anna Sobieraj- Kmiecik anna_sobieraj1@sggw.pl

Plan zajęć i warunki zaliczenia przedmiotu: przeczytaj!
 

Wykłady:

Ćwiczenia: