Statystyka – Bioinżynieria

Nazwa przedmiotu: Statystyka
Kierunki: II rok –Bioinżynieria zwierząt

Prowadzący kontakt konsultacje
prof dr hab. Wanda Olech wanda_olech@sggw.edu.pl
mgr inż. Aleksandra Garbacz aleksandra_garbacz@sggw.edu.pl

 

Wykłady:

Ćwiczenia:

TABLICE: